AMEERAH

AMEERAH - skupina orientálneho tanca pre deti od 6 do 12 rokov. Skupina vznikla v roku 2015 pod vedením Maríny Kononenko. Deti nacvičujú choreografie zábavnou formou.

Prihlásenie