info okienko

Je určené pre deti so skupiny Džamál junior a ich rodičov. Chceme aby ste vždy mali čerstvé info o skupine a diani okolo nej.

 

ROZPIS TRENINGOV

 

Trening 2016 bude bývať pravideľne:

pondelky od 18:00 do 19:00 hod v CVČ Trenčín

piatky od 18:00 do 19:00 hod v tanečnom štúdiu Anide

 

 

VYSTÚPENIA

20.8. 2016 - Ostrov - dračie lode

 

 

NOVINKY

- lektorka tanečnej skupiny  je Miriam Voľníková

- zmena dňa treningu 

- poplatok je tento školský rok 10€ na mesiac. Prosíme vždy uhradiť do 1. daného mesiaca na učet : 2928895330/1100 VS: 201622