info okienko

info okienko

Je určené pre deti so skupiny Ammerah a ich rodičov. Chceme aby ste vždy mali čerstvé info o skupine a diani okolo nej.

ROZPIS TRENINGOV 

Trening 2016 bude bývať pravideľne:
stredy od 17:30 do 18:30 hod v tanečnom štúdiu Anide

 

VYSTÚPENIA

12.5. Mierové námestie Trenčín - Míľa pre mamu

27.5. kino Hviezda/ Mierové námestie

30.6. Mierové námestie Trenčín

        

 

NOVINKY

- poplatok je tento školský rok 10€ na mesiac. Prosíme vždy uhradiť do 1. daného mesiaca na učet : 2928895330/1100 VS: 201611