KURZY

30405_1271715045397_3870312_n

BOLLYWOOD - choreografia

začíname 8.1.2018
kurz bude prebiehať vždy v pondelok o 18:15 hod

Cena : 38€ /12 hodín tanca/
Prihlášky posielajte na anide@seznam.cz


V tomto kurze sa budeme venovať technike indického tanca a opakovať 2 naučené choreografie, ktoré sme sa naučili už v predošlích kurzoch.